3 Ιουνίου 2010

"Η Ελλάδα είναι κάτι σαν τη μνήμη της Ευρώπης. Εδώ είναι η γενέτειρα της ηπείρου, το αρχείο του παλαιού κόσμου και τώρα πια και το θερμοκήπιο της ευρωπαϊκής κρίσης. Πρέπει να τα καταφέρουμε – για μας τους ίδιους και για ολόκληρη την Ευρώπη!"