31 Ιουλίου 2010

Απελευθέρωση επαγγελμάτωνΛένε, ας πούμε, ότι με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων θα εκτοξευθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότης της οικονομίας. Ομως για να είναι ανταγωνιστικό ένα προϊόν πρέπει να συνδυάζει τη χαμηλή τιμή με την καλή ποιότητα -ή να διαθέτει σε υψηλό βαθμό τουλάχιστον ένα από τα δύο αυτά στοιχεία. Εκείνο που αποσιωπάται, λοιπόν, είναι ότι με την υφιστάμενη πολιτική -τη επινεύσει της Ενωσης, για χώρες όπως η καθημαγμένη Ελλάδα- στόχος είναι η τρομακτική συμπίεση του κόστους (τουτέστιν: μεροκάματα πείνας, μορφές «ευέλικτης εργασίας» κ.τ.λ.), η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τους εργαζομένους, και όχι ο προσανατολισμός της ανάπτυξης σε νέα πεδία. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι άσαρκη έννοια. Προϋποθέτει ενίσχυση της έρευνας, βάρος στην παραγωγή ορισμένων προϊόντων ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα (π.χ. βιολογικά προϊόντα), επιμόρφωση στελεχών, βελτίωση των υποδομών (π.χ. πράσινες εγκαταστάσεις που θα αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες), νέες μεθόδους παραγωγής κ.ά. Ομως, η «καραμέλα» της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού, που σήμερα δήθεν αναχαιτίζεται από συντεχνίες, όπως οι φορτηγατζήδες, είναι εκείνη που καταυγάζει στον ουρανό των πρόσκαιρων εντυπώσεων... Ο ανταγωνισμός ισχύει και είναι εξοντωτικός για τους επαγγελματίες, έλεγε χθες ένας εκπρόσωπος των φορτηγατζήδων, μιλώντας με στοιχεία για τις γλίσχρες απολαβές, αλλά και για την «πίττα» που συνεχώς συρρικνώνεται λόγω ύφεσης... Εν πάση περιπτώσει, η περιώνυμη απελευθέρωση λίγα θα προσφέρει σε σύγκριση με τα προσδοκώμενα. Εκείνο που με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί είναι η υπαγωγή -και των σημερινών επαγγελματιών και των καινούργιων που θα μπουν στον χώρο- σ' ένα καθεστώς λυμφατικών απολαβών και μόνιμης αγωνίας για το μεροκάματο