9 Μαΐου 2010

Μισθος 596 ευρώ


Κατά το πρώτο 3μηνο του 2010 το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία ήταν 20,05% , το υψηλότερο ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το 42% των Ισπανών δήλωσαν ότι η ανεργία έχει επηρεάσει τη ζωή τους.

Περίπου 3,2 εκατομμύρια Ισπανοί λαμβάνουν αυτή τη στιγμή επίδομα ανεργίας. Από αυτούς, περισσότεροι από 400.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι και το μηνιαίο επίδομα που λαμβάνει ο καθένας είναι μόλις 426 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι πολύ κοντά στον κατώτατο μισθό των 596 ευρώ που θα παίρνει εφεξής ένας νέος εργαζόμενος στην Ελλάδα. Ετσι, που δεν φαίνεται να είναι πια πολύ μακριά η ημέρα που θα λέμε ότι είναι προτιμότερο να είσαι άνεργος στην Ισπανία, ή και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., παρά εργαζόμενος στην Ελλάδα.